Điều khoản dịch vụ

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
 • Địa chỉ trụ sở: Số 1 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 • Số điện thoại: 0981 009 299
 • Hỗ trợ: info@ommani.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng Xweb chạy dưới tên miền www.xweb.ommani.vn

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.ommani.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Ommani đặt có dạng abc.ommani.net, trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Ommani trên Website Ommani

“Người dùng Ommani” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Ommani trên Website Ommani và được Ommani chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.ommani.vn

“Ommani” – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Ommani

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Ommani hoặc của Ommani

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Ommani

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Ommani, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Ommani dưới tên miền chính thức là www.ommani.vn. Ommani sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.ommani.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Ommani nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Ommani có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Ommani có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Ommani. Nếu Người dùng Ommani tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Ommani chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Ommani đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Ommani, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Ommani.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng Ommani lựa chọn sử dụng các Website Ommani đồng nghĩa với việc Người dùng Ommani chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Ommani. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Ommani, Người dùng Ommani phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Ommani thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Ommani tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Ommani cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng Ommani, vì vậy Ommani không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Ommani như: Khách hàng của Người dùng Ommani, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Ommani đang kinh doanh…cũng như Ommani không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Ommani hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Ommani.

Người dùng Ommani phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Ommani có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Ommani vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Ommani không được sử dụng dịch vụ của Ommani để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Ommani, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

Ommani có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Ommani vào hệ thống dịch vụ của Ommani khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Ommani có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Ommani phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Ommani hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Ommani khi sử dụng Website Ommani mà Ommani nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Ommani, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Ommani có quyền yêu cầu Người dùng Ommani cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Ommani có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Ommani cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ommani có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Ommani trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Ommani sử dụng phần mềm Website Ommani vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Ommani gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Ommani lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Ommani sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng Ommani sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Ommani sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Ommani khác của Ommani.vn.

f) Người dùng Ommani bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Ommani. Trường hợp bị tấn công Ommani sẽ tạm ngừng website của Người dùng Ommani trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Ommani có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Ommani không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Ommani có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Ommani trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Ommani hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Ommani theo quyết định và xem xét duy nhất của Ommani, mọi yêu cầu của Người dùng Ommani về sử dụng Khu vực chung trên Website Ommani cho mục đích riêng của Người dùng Ommani có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Ommani có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Ommani không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Ommani tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Ommani hiểu và chấp nhận rằng Ommani có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Ommani khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng Ommani đồng ý 
 • Người dùng Ommani yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. 

Người dùng Ommani hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Ommani không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Ommani, khu vực riêng của Người dùng Ommani khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Ommani thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Ommani.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.ommani.vn đều thuộc sở hữu của Ommani. Ommani cho phép Người dùng Ommani xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được Ommani công khai trên Website Ommani
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Ommani

Khi sử dụng các thông tin tại Website Ommani, Người dùng Ommani cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Ommani không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Ommani mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Ommani. Người dùng Ommani có thể liên hệ địa chỉ: info@ommani.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Ommani, Người dùng Ommani phải bảo đảm là việc Người dùng Ommani sử dụng thông tin có được từ Website Ommanicủa Người dùng Ommani không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.ommani.vn.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG OMMANI

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Ommani tại địa chỉ: https://xweb.ommani.vn/page/chinh-sach-bao-mat

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website Ommani đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng Ommani sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm có nghĩa là Người dùng Ommani đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ liên kết này sẽ phụ thuộc vào từng chính sách của Bên thứ ba tại từng thời điểm. Khi dịch vụ liên kết của Bên thứ ba xảy ra các sự cố như bị gián đoạn, bị chấm dứt; Ommani sẽ cố gắng, nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng Ommani có trải nghiệm tốt nhất nhưng không đồng nghĩa là Ommani cam kết chịu trách nhiệm với Người dùng Ommani về những sự cố đã xảy ra của dịch vụ liên kết này.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Ommani hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website Ommani chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Ommani đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Ommani được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng Ommani đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi Ommani" có gắn link về trang chủ Ommani.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Ommani cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Ommani có trách nhiệm thông báo ngay Ommani khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Ommani để Ommani có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Ommani. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Ommani có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Ommani hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Ommani luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Ommani sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Ommani.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Ommani không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Ommani trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Ommani. Đồng thời, Ommani không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Ommani và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ommani sau khi Ommani đã bàn giao cho Người dùng Ommani.

Ommani chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Ommani; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Ommani hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Ommani vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Ommani.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Ommani đồng ý rằng Ommani, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Ommani sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Ommani hay sử dụng các Dịch vụ khác của Ommani.

Ommani cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Ommani. Ngoài ra, Người dùng Ommani cũng hiểu rằng, Ommani không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Ommani có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Ommani khuyến nghị Người dùng Ommani nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Ommani không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Ommani sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Ommani và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Ommani sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Ommani và các nhân viên của Ommani sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Ommani luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Ommani cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Ommani có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Ommani. Tuy nhiên, Ommani có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Ommani bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Ommani gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Ommani đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Ommani vui lòng nào gửi về Ommani theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: info@ommani.vn 
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0981 009 299
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
  Địa chỉ trụ sở: Số 1 Trần Nguyên Đán, P.Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam
  Số điện thoại: 0981 009 299

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Ommani sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Ommani, trường hợp cần thiết, Ommani có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Ommani sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Ommani trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Ommani, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

I. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:

 • Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với Ommani.
 • Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của Ommani.
 • Người dùng Ommani: Là Người dùng các sản phẩm phần mềm của Ommani có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của Ommani).
 • Người nhận: Là người nhận Bưu gửi được Người dùng Ommani gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.
 • Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm .... được vận chuyển theo yêu cầu của Người dùng Ommani, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Bưu gửi: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng Ommani bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính. 
 • Các bên: là Người dùng Ommani, ĐTVC và Ommani.
 • Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do Ommani và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người dùng Ommani và ĐTVC lập và ký kết.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC 

Hệ thống Ommani là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của Ommani, cho phép Người dùng Ommani chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống Ommani: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của Ommani và ĐTVC. Từ đó, Người dùng Ommani được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của Ommani.

3. QUY TRÌNH ĐẨY ĐƠN

 • Bước 1: Người dùng Ommani truy cập vào màn hình Tạo đơn và giao hàng. Điền các mục Thông tin Người dùng Ommani, Thông tin đơn hàng, Thông tin sản phẩm, Xác nhận thanh toán.
 • Bước 2:  Tại mục Đóng gói và giao hàng > Chọn hình thức giao hàng > Dịch vụ vận chuyển tích hợp, hoàn thiện Thông tin gói hàng và Lựa chọn đơn vị vận chuyển tối ưu nhất
 • Bước 3: Hoàn thiện thông tin giao hàng sang đơn vị vận chuyển đã chọn ở bước 2. Click Tạo đơn và duyệt > Xác nhận tạo đơn và giao hàng.

Ngoài ra, Người dùng Ommani có thể truy cập màn hình Danh sách đơn hàng > Chọn đơn có Trạng thái đơn hàng là Đang giao dịch > Tại chi tiết đơn hàng, click Giao hàng và hoàn thiện thông tin như bước 2 và 3 ở trên.

Người dùng Ommani khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của Ommani có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Chi tiết quy định thời gian giao – lấy hàng tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC: Viettel PostVNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

4. QUY ĐỊNH HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Người dùng Ommani phải đảm bảo tất cả Bưu gửi được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, Ommani sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm. Người dùng Ommani sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Ommani/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy Định này và Pháp luật Việt Nam.

Quy định hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC tham khảo tại website của các ĐTVC:

ViettelPostVNPostGiao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

5. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI 

Người dùng Ommani phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Người dùng Ommani tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Người dùng Ommani. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Người dùng Ommani - Đối tác vận chuyển - Người nhận.

Quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng Ommani đã ký hợp đồng vận chuyển như: ViettelPostVNPostGiao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

6. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN

Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Bưu gửi, Người dùng Ommani liên lạc trực tiếp tới bộ phận liên quan của ĐTVC.

Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC: Viettel PostVNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

7. BỒI THƯỜNG

Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có).

Chính sách bồi thường cụ thể của từng ĐTVC: VNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanhGrabExpress và Ahamove.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA OMMANI

a) Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Người dùng Ommani được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

b) Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Người dùng Ommani trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.

c) Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn với Bưu gửi trong suốt quá trình Người dùng Ommani sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức của Ommani. Ommani bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website chính thức. Người dùng Ommani tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Mọi Người dùng Ommani cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công nghệ Ommani

Địa chỉ: Số 1 Trần Nguyên Đán, P.Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0981 009 299

Email: info@ommani.vn

scrollTop