Hướng dẫn thanh toán

Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website, bạn ra ngân hàng và chuyển tiền cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản dưới đây, sau đó bạn scan giấy xác nhận chuyển tiền và gửi kèm theo yêu cầu hỗ trợ trong hệ thống quản lý khách hàng tại website hoặc chat trực tiếp với các nick kinh doanh trên website để xác nhận thanh toán. Lưu ý: Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho số hợp đồng bao nhiêu để chúng tôi có thể tự động xác nhận thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng

Ngân Hàng Vietcombank

Chủ Tài Khoản : Lê Công Thiện
Số tài khoản : 9834566992
Chi Nhánh : Hà Tây Hà Nội

Ngân hàng Techcombank

Chủ Tài Khoản : Lê Công Thiện
Số tài khoản : 19026336400023
Chi Nhánh : Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Agribank

Chủ Tài Khoản : Lê Công Thiện
Số tài khoản : 5409205113736
Chi Nhánh : Đạ Hoai Lâm Đồng

THỦ THUẬT WEB

XWEB cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho mọi doanh nghiệp Việt

What Can Web Designers Do With Their Unused Designs?

What Can Web Designers Do With Their Unused Designs?

Here’s a scenario — you’re participating in a user test for your favorite music app. At the end of the day, design is the manipulation of stimuli and information, so working with the stimuli. Get stuffed mate David James Bond bleeder mush amongst bodge haggle Oxford, cup of char is faff about ummm I’m telling […]

The Conference Platform We Use For Our Online Events

The Conference Platform We Use For Our Online Events

Here’s a scenario — you’re participating in a user test for your favorite music app. At the end of the day, design is the manipulation of stimuli and information, so working with the stimuli. Get stuffed mate David James Bond bleeder mush amongst bodge haggle Oxford, cup of char is faff about ummm I’m telling […]

Markit is changing Our biggest change and update Ever!

Markit is changing Our biggest change and update Ever!

Here’s a scenario — you’re participating in a user test for your favorite music app. At the end of the day, design is the manipulation of stimuli and information, so working with the stimuli. Get stuffed mate David James Bond bleeder mush amongst bodge haggle Oxford, cup of char is faff about ummm I’m telling […]